ببخشید دوستان

امروز زیاد حال خوشی ندارم

سردرد عجیبی آزارم می ده

ان شاء اله روزای بعد جبران می کنم

دوستتون دارم