خوشحالم

چرا که از قفس رها شدم

امروز روز بازگشت است

بازگشت به سوی زندگی

به سوی خوشبختی

/ 3 نظر / 2 بازدید
خیزران

آتیش پاره ی عزیز خوشحالم از قفس آزاد وسوار براسب سرکش آرزو ها به سوس زندگی نیتازی در خیزران با پستی جدید درخدمتم باادب واحترام

هدی

سلام به قاصدكهاي خبر رسان كه محكوم به خبرند و سلام به شقايقهايي كه محكوم به عشقند و سلام به تو كه محكوم به دوست داشتني[چشمک][گل][خداحافظ]

هدی

آپم بدو بیا[نیشخند]