چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با

گریستن دیگران از دنیا میرویم و در میان این دو سادگی معنایی

می سازیم به نام زندگی...

/ 1 نظر / 2 بازدید
یاران

سلام گریستن زیباست چون پس از ان ارامش است. بلاگ زیبایی دارید حاضر به تبادل لینک هستید.