ناشناس

بر پرده های در هم امیال سر کشم
نقش عجیب چهره یک ناشناس بود
نقشی ز چهره یی که چو می جستمش به شوق
پیوسته میرمید و به من رخ نمی نمود
یک شب نگاه خسته مردی بروی من
لغزید و سست گشت و همانجا خموش ماند
 تا خواستم که بگسلم این رشته نگاه
قلبم تپید و باز مرا سوی او کشاند
نو مید و خسته بودم از آن جستجوی خویش
 با ناز خنده کردم و گفتم بیا بیا
راهی دراز بود و شب عشرتی به پیش وبلاگ کلید اولkey1one.wordpress.com
نالید عقل و گفت کجا می روی کجا
راهی دراز بود و دریغا میان راه
آن مرد ناله کرد که پایان ره کجاست
چون دیدگان خسته من خیره شد بر او
دیدم که می شتابد و زنجیرش به پاست
زنجیرش بپاست چرا ای خدای من ؟
دستی بکشتزار دلم تخم درد ریخت
اشکی دوید و زمزمه کردم میان اشک
زنجیرش بپاست که نتوانمش گسیخت
شب بود و آن نگاه پر از درد می زدود
از دیدگان خسته من نقش خواب را
لب بر لبش نهادم و نالیدم از غرور
کای مرد ناشناس بنوش این شراب را
آری بنوش و هیچ مگو کاندر این میان
 در دل ز شور عشق تو سوزنده آذریست
ره بسته در قفای من اما دریغ و درد
 پای تو نیز بسته زنجیر دیگریست
 لغزید گرد پیکر من بازوان او
آشفته شد بشانه او گیسوان من
شب تیره بود و در طلب بوسه می نشست
هر لحظه کام تشنه او بر لبان من
ناگه نگه کردم و دیدم به پرده ها
 آن نقش ناشناس دگر ناشناس نیست
افشردمش به سینه و گفتم به خود که وای
دانستم ای خدای من آن ناشناس کیست
یک آشنا که بسته زنجیر دیگریست

                                                                      فروغ فرخزاد

/ 5 نظر / 4 بازدید
مهدی حیدری

سلام آتیش وب ات قشنگه ولی خدا کنه دلت آسمونی باشه خیلی مخلصیم ارادت [گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی حیدری

سلام آتیش وب ات قشنگه ولی خدا کنه دلت آسمونی باشه خیلی مخلصیم ارادت [گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی حیدری

سلام آتیش وب ات قشنگه ولی خدا کنه دلت آسمونی باشه خیلی مخلصیم ارادت [گل][گل][گل][گل][گل]

سرنا

سلام این آدرس سایت پوسته ی مجانیه http://www39.ownskin.com

سرنا

سلام خوبی خوشی ما رو نمی بینی خوش می گذره اینم آدرس وبلاگ کد موزیک برای وبلاگت http://websaz.blogfa.com فعلا بای