بدان !

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند 

با این حال

همواره به دیگران اعتماد کن

فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی

/ 0 نظر / 4 بازدید