عشق چون خورشید است و فرد چون کوه یخ

خورشید عشق کوه یخ را ذوب می کند

و دریایی پهناور به وجود می آورد .

بنابراین جست و جوی عشق همان جست و جوی خداست

زیرا عشق هم ذوب می کند و هم ویران می سازد

زیرا عشق فقط ذوب می کند و فقط ویران می سازد .

                                                                                            اشو

/ 2 نظر / 4 بازدید
هدی

سلام دوست من چه خبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ديگه تحويل نمی گيری!!!!!

پریش

خداوندا تو ميدانی که انسان بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است چه زجری می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است