قلبهای مهربون

بچه که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم ، بزرگ که شدیم چه دلتنگیم ...

 

Iran_Eshgh

 

 

کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود کاش همان کودکی بودیم

که تمام وجودش قلبی پاک و مهربون بود

 

همون قلب اکبندی که خدای مهربون بهمون هدیه کرده بود

مراقب قلبهامون باشیم

/ 1 نظر / 9 بازدید