مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر حرکت نکنیم

اگر سفر نکنیم

اگر مطالعه نکنیم

اگر عزت نفس را در خود بکشیم

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر بنده ی عادتهای خویش بشویم و هر روز یک مسیر را طی کنیم

اگر احساسات خود را ابراز نکنیم

همان احساسات سرکشی که موجب درخشش چشمان ما می شود و دل را به تپش درمی آورد

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد

اگر تحولی در زندگی خویش ایجاد نکنیم

باید زندگی را امروز آغاز کنیم

شاد بودن را فراموش نکنیم

مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد اگر بدنبال آرزوهایمان نباشیم

شاد بودن را فراموش نکنیم

اجازه ندهیم که دچار مرگ تدریجی شویم

همین امروز کاری بکنیم

                                                                                          کائولیا

/ 0 نظر / 5 بازدید