/ 6 نظر / 11 بازدید
عشق به گرمی آفتاب

سلام! بازم اومدم که بگم موفق باشی! [عینک][خجالت][چشمک][قلب][سبز][گل] [خجالت][چشمک][قلب][سبز][گل] [چشمک][قلب][سبز][گل] [قلب][سبز][گل] [سبز][گل] [گل] [سبز][گل] [قلب][سبز][گل] [چشمک][قلب][سبز][گل] [خجالت][چشمک][قلب][سبز][گل] [عینک][خجالت][چشمک][قلب][سبز][گل][لبخند]

یه لنگه کفشک ته اقیانوس

مهدیا! با ظهور تو تهشت از سر غفلت چه کند نام تو گر نکشد از سر منت چه کند روز وصل تو زمین فخر به افلاک کند آسمان گر نزند بوسه به پایت چه کند

یه لنگه کفشک ته اقیانوس

سلام! دوست داری با چه اسمی لینکت کنم؟ اگه دوست داشتی منو با همین اسم لینک کن: یه لنگه کفشک ته اقیانوس