گفتم به وصل آن دوست

شاید رسیده باشم

گفتا درست بنگر

شاید رسیده باشی

اندر آیینه ی دل عکس شهی می طلبم

به حریم دوست رهی می طلبم

/ 0 نظر / 6 بازدید