وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم

وقتی که دیگر رفت من به آمدنش نشستم

وقتی که نمی توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم

وقتی او تمام شد من آغاز شدم و چه سخت است تنها متولد شدن

مثل تنها زندگی کردن

تنها مردن

و

اکنون

من تنهایم ...

/ 0 نظر / 2 بازدید