برای نو شدن و میلادی دوباره یافتن به هرچه در اطراف توست دوباره نگاه کن به هر بینشی که تا به امروز صید کرده ای ، به هر پنداری که سخت و نفوذ ناپذیر به آن چسبیده ای ، به آنکه دوستت دارد ، به آنکه دوستش داری ، به فرزندت ، به حرفه ای که به آن مشغولی ، به راهی که در آن گام بر میداری

دوباره نگاه کن ...

 

 

 

                           راز موفقیت این است :

                                                                 هدفی را بی وقفه دنبال کنید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید