/ 2 نظر / 22 بازدید
خیزران

آتیش پاره ی عزیز سلام ازپست بازبارانت تا اینجا شرمنده ی توام میدانی برایت نوشتم که دستم شکسته من به زندگی عادی برگشته ام امیدوارم باز به دیدنمک بیائی وخوشحالم کنی ژست هنر کاغذیت هم بسیار جالب است با احترام

یگانه

ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد عکسای جالبی بود وقت کردی به منم یه سری بزن سبز باشی......