دنیا خیلی قشنگ می شد اگه آدمها خود واقعیشون رو به هم نشون می دادن اگه نقش بازی نمی کردن اگه اون نقاب لعنتی رو از چهره شون بر می داشتن چرا بعضی آدمها کاری رو که از پسش بر نمیان با همه ی عواقبش به عهده می گیرن و آخرش توش می مونن ؟ چرا از همون اول یا به عهده نمی گیرن یا اگه می گیرن چرا دیگران رو توی اشتباهشون سهیم می کنن؟ چرا بعضی آدمها خودخواهن ؟ چرا فقط به فکرمنافع خودشون هستند؟ چرا از دیگران به عنوان نرده بان واسه بالا رفتن استفاده می کنن ؟ چرا ؟ چرا ؟ ...

/ 0 نظر / 12 بازدید