خودت را برای روزی دیگر آماده کن ! خورشید در منزلت را می کوبد ٬

از خواب بیدار شو .

دیگر سرت را زیر لحاف نکن . بسترت هرقدر هم گرم و راحت باشد و هرقدر هم که ذهنت بگوید

« یک کم دیگر ٬ فقط یک کمی دیگر ٬ فقط چند دقیقه دیگر» از خواب برخیز . به ذهنت گوش مده٬

زیرا آن «چند دقیقه» هرگز به پایان نخواهد رسید .

بیدار شو ...

/ 4 نظر / 8 بازدید
پريش

سراپا اگر زرد و پژمرده‌ای ولی دل به پاييز نسپرده‌ای چون گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده‌ای

بيتا

قالب وبلاگت و نوع نوشتنت مثل منه

هدی

سلام دوست من چه عجب قابل دونستی كار ما نيست شناسايي راز گل سرخ كار ما شايد اين است كه در افسون گل سرخ شناور باشيم كار ما شايد اين است كه ميان گل نيلوفر و قرن پي آواز حقيقت بدويم .