یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم

گرچه در خویش شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند

طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم ...

عزیزان اینو آویزه ی گوشتون کنید و مراقب باشید

به قول اس ام اس عزیزم :

از خدا نخواه که توی دنیا کسی رو داشته باشی

از خدا بخواه که تموم دنیای کسی باشی

/ 0 نظر / 4 بازدید