امروز دلم گرفته

حرفی برای گفتن ندارم

 

/ 7 نظر / 5 بازدید
هدی

____________$$$$$ ___$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ســـــــلام ____________ $$$ ____________$$$ ___________$$$ من آّپـــــــــــــــــــــم _________$$$$$ ________$$$$$ ______ $$$$$[دست][گل]

هدی

____________$$$$$ ___$$_________$$$ __$$$$_______$$$___$$$$$ _$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ $$$_$$$$___$$$__$$$$____$ $____$$$$_$$$$_$$$ _______$$-$$$$$-$$----$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$ __$$$__$$$$$$$$$$$$________$ _$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$___$$$$_$$$_$$$__$$$$$ $___$$$$___$$__$$$$___$$$ ____$$$_____$$___$$$____$$ ____$$______$$$___$$$____$ ____$$_______$$____$$$ ____$________$$$____$$ ____ _________$$$____$ _____________$$$ _____________$$$ســـــــلام ____________ $$$ ____________$$$ ___________$$$ من آّپـــــــــــــــــــــم _________$$$$$ ________$$$$$ ______ $$$$$[دست][گل]

هدی

دلم گرفته است دلم گرفته است به ایوان می روم و .....[ناراحت][گریه]

هدی

خواستم زندگی کنم راهم را بستند به ستایش روی آوردم گفتند خلاف است به عشق روی آوردم گفتند گناه است خندیدم گفتند دیوانه است گریستم گفتند کودکانه است حال که ساکت هستم و هیچ نمی گویم همه گویند که : هی...... فلانی عاشق است.....

هدی

خواستم زندگی کنم راهم را بستند به ستایش روی آوردم گفتند خلاف است به عشق روی آوردم گفتند گناه است خندیدم گفتند دیوانه است گریستم گفتند کودکانه است حال که ساکت هستم و هیچ نمی گویم همه گویند که : هی...... فلانی عاشق است.....

هدی

هر چه کنی بکن نکن ترک من ای نگار من هر چه بری ببر مبرسنگدلی به کار من هر چه ببری ببر مبر رشته الفت مرا هر چه کنی بکن مکن خانه اختیار من هر جه روی برو مرو راه خلاف دوستی هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من [خداحافظ]

هدی