یک دوست معمولی هیچگاه نمی تواند گریه تو را ببیند.

یک دوست واقعی شانه هایش از گریه های تو تر می شود.

یک دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد.

یک دوست واقعی زودتر به کمک تو می آید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند.

یک دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت می شود.

یک دوست واقعی می پرسد چرا نتونستی زودتر تماس بگیری؟

یک دوست معمولی دوست دارد به مشکلات تو گوش دهد.

یک دوست واقعی سعی در حل آنها می کند.

یک دوست معمولی مانند یک مهمان عمل می کند و منتظر می شود از او پذیرایی شود .

یک دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند.

یک دوست معمولی می پندارد که دوستی شما بعد از یک مرافعه تمام می شود.

یک دوست واقعی می داند که بعد از یک مرافعه دوستی شما محکم تر می شود.

یک دوست واقعی کسی است که وقتی همه تو را ترک کردند با تو می ماند

/ 1 نظر / 6 بازدید
نیوشا

[گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]