فانوس خیس

روی علف ها چکیده ام .

من شبنم خواب آلود یک ستاره ام

که روی علف های تاریکی چکیده ام .

جایم اینجا نبود .

نجوای نمناک علف ها را می شنوم .

جایم اینجا نبود .

فانوس

در گهواره ی خروشان دریا شست و شو می کند

کجا می رود این فانوس ؟

این فانوس دریا پرست پر عطش مست

/ 0 نظر / 2 بازدید