خواستم زندگی کنم راهم را بستند به ستایش روی آوردم گفتند خلاف است به عشق روی آوردم گفتند گناه است خندیدم گفتند دیوانه است گریستم گفتند کودکانه است حال که ساکت هستم و هیچ نمی گویم همه گویند که : هی.....! فلانی عاشق است.....

/ 0 نظر / 2 بازدید