ماهی

من فکر می کنم

هرگز نبوده قلب من

اینگونه گرم و سرخ

احساس می کنم

در بدترین دقایق این شام مرگ زای

چندین هزار چشمه ی خورشید

در دل ام

می جوشد از یقین ؛

احساس می کنم

در چشم من

به آبشر اشک سرخ گون

خورشید بی غروب سرودی کشد نفس ؛

احساس می کنم

در هر رگ ام

به هر تپش قلب من

کنون

بیدار باش قافله ئی می زند جرس .

من بانگ کشیدم از آستان یأس  :

آه ای یقین یافته ، بازت نمی نهم !

                                                              شاملو

                  

/ 6 نظر / 3 بازدید
سرنا

سلام چطوری ؟ خوبی ؟ يه سر بهم بزن يادت نرده منتظرتم .

سرنا

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می ده : به او می گوید : آری و آنچه می خواهی به تو می دهد . او می گوید : نه و چیز بهتری به تو می دهد . او می گوید : صبر کن و بهترین چیز را به تو می دهد .

يگانه

سلام آتيش پاره خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟ چی شده که ديگه سراغ ما نمی يای اگه ما رو قابل دونستی يه سر بيا خوشخال می شم ______________________** ______________________** __________________________________________** ______________________** ___________

يگانه

سلام چرا به روز نمی کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيا بهم سر بزن ديگه...............

هدی

عاشقت خواهم ماند.........بي آنکه بداني. دوستت خواهم داشت..........بي آنکه بگويم. درد دل خواهم گفت..........بي هيچ کلامي. گوش خواهم داد.........بي هيچ سخني. در آغوشت خواهم گريست..........بي آنکه حس کني. در تو ذوب خواهم شد.........بي هيچ حرارتي. اينگونه شايد احساسم نميرد بي نهايت دوستت مي دارم