ما هیچ نیستیم جز سایه ای از خویش

آیین آینه خود را ندیدن است

مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد...

/ 0 نظر / 2 بازدید