زندگی بازیست

و ما خود صحنه می سازیم

تابازیگر بازیچه های خویشتن باشیم

وای زین درد توان فرسا

من بازیگر بازیچه های دیگران بودم

گرچه می دانستم این افسانه را از پیش زندگی بازیست .

/ 0 نظر / 2 بازدید