هیچگاه چشمانت را برای کسی که مفهوم نگاهت را نمی فهمد گریان نکن

شما خالق زندگی تان هستید ، فرد دیگری را مسئول ندانید .

در هر مانعی فرصتی برای رشد وجود دارد ، هر مانع در حکم یک امتحان است .

بدان از چیزی که می ترسی روزی قدرتی شگرف به تو خواهد بخشید .

قدر لحظه های عمر را هیچکس مانند گورکن پیر نمی داند .

افسوس که بایگانی ذهن ما ، ثبت لحظه های ناگوار را خیلی بهتر از لحظات خوش انجام می دهد .

/ 0 نظر / 6 بازدید