وقتی قلبی می لرزد

وقتی چشمی منتظر می ماند

وقتی ریا می میرد

دیگر عشق بی معنا نیست

وقتی فقط حضور کسی برای التیام زخمی کافی باشد

ظهور عشق را می توان جشن گرفت

/ 1 نظر / 7 بازدید
شیوا

و آن وقت است که زندگی زیبا میشود. زیبا بود. به منم سر بزنید.