کسی ما را نمی پرسد کسی ما را نمی جوید

http://myspring.persiangig.com/image/weblog/118zuib.jpg

 


 

کسی ما را نمی پرسد کسی ما را نمی جوید

کسی تنهاییمارا نمی گرید

 

دلم در حسرت یک دست

دلم در حسرت یک دوست

 

 لم در حسرت یک بی ریای مهربان ماندست

و اما با توامای آنکه بی من مثل من تنهای تنهایی

 

کدامین یار ما رامی برد تا انتهای باغ بارانی

کدامین آشنا آیابه جشنچلچراغ عشق مهمان میکند ما را

 

بگو ای دوست بگو ای آنکهبی من مثل من تنهای تنهایی

تو که حتی شبی را هم بهخواب من نمی آیی

 

تو حتی روزهای تلخ نامردی

نگاهتالتیام دستهایت را دریغ از ما نمیکردی

 

من امشب با تمامخاطراتم با تو هم خواهم گفت

من امشب با تمام کودکیهایمبرایت اشک خواهم ریخت

 

من امشب دفتر تقویم عمرم را بهدست عاصی دریای ناآرام خواهم داد

همان دریا که میگفتیکه بغض شکوه هایم از گلویش موج خیزش زخم برمیداشت

 

بگوای دوست بگو ای آنکه بی من مثل من تنهای تنهایی

کدامینیار ما را می برد تا انتهای باغ بارانی 


Never stop smiling
No matter how strange life is
Life is not always the party we expected to be
But as long as we are here, we should smile and be grateful

/ 0 نظر / 7 بازدید